Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Xin hỏi tại sao bạn lại chuyển hướng tên thành viên ở đây [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn%3ADjballack&type=revision&diff=60321141&oldid=60198053]. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 23:23, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (UTC)
: Có phải là do thành viên này, yêu cầu đổi tên không bạn nhỉ? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 23:29, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (UTC)
:{{ping|Alphama}} Đúng rồi nhé anh! [[User:Phjtieudoc|<font size="2" color="B10212"><strong><var>Phjtieudoc</var></strong></font>]] ([[User talk:Phjtieudoc|<font size="2" color="2A5692"><em>thảo luận</em></font>]]) 11:59, ngày 16 tháng 5 năm 2020 (UTC)