Khác biệt giữa các bản “Bồ tướng quân”

 
[[Ngô Nhân Kiệt]] ([[Nhà Tống|Bắc Tống]]) trong ''Lưỡng Hán khan ngộ bổ di'', ''Bồ tướng quân 1''' chép: "[[Phục Kiền]] ([[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]]) chép ''Anh Bố khởi binh ở đất Bồ, nên lấy làm hiệu''. Nhân Kiệt cho rằng ''Bồ tướng quân là '''Trần Vũ''' vậy. Bồ ấy là phong quốc của ông ta. Như Trần Hạ, được phong Phí hầu nên gọi là Phí tướng quân, nhằm làm rõ phong quốc của ông ta''.
 
[[Tư Mã Trinh]] ([[Đường]]) trong ''Sử ký sách ẩn'' chép: ''Kinh Bồ khởi binh ở khoảng giữa Giang, Hồ. Phục Kiền cho rằng khởi binh ở đất Bồ, là lầm vậy''. Vì thế khẳng định, Bồ là họ (tính). [[Lục Giả]] trong ''Sở Hán xuân thu'' chép: ''Khổng tướng quân ở cánh trái, Phí tướng quân ở cánh phải, Sài tướng quân ở phía sau Hoàng đế''<ref>chỉ ([[Hán Cao Tổ]]</ref>). ''Sử ký'' có chép, còn ''Hán thư'' thì không.
 
''Tây kinh tạp ký'' (tác giả có thể là [[Cát Hồng]]) cũng cho rằng: ''Khổng, Phí đều không phải là tên. Kỳ thật Khổng tướng quân là [[Khổng Tùng]], Phí tướng quân là [[Trần Hạ]], Sài tướng quân là Vũ'' ([[Sài Vũ]]?). ''Sử ký'' chép Cức '''Bồ''' hầu là Sài Vũ, còn ''Hán thư'' chép là Trần Vũ."