Khác biệt giữa các bản “DD-WRT”

(Trang mới: “{{Use dmy dates|date=August 2012}} {{Infobox software | name = DD-WRT | logo = DDwrt.logo.png | screenshot = Ddwrtv24rc7.png | caption = Giao diện web DD-WRT |…”)
 
|+Tính năng của các dòng
!Tính năng
!Micro<br />{{small|(2 MB)}}{{Efn|Bản "Micro" buildsyêu additionally requirecầu 128&nbsp;kB of [[Common Firmware Environment]] storage}}
!Mini<br />{{small|(4 MB)}}
!Nokaid<br />{{small|(4 MB)}}
!Standard<br />{{small|(4 MB)}}
!VOIP<br />{{small|(4 MB)}}
!VPN<br />{{small|(4 MB)}}{{Efn|name=VPN_JFFS|SmallerSẵn có bản build VPN JFFS buildsnhỏ hơn cho thiết arebị availablechỉ for 4 MB unitsflash.}}
!Mega{{Efn|Only on DD-WRT v24}}<br />{{small|(8 MB)}}
|-
| {{ya}}
|-
! {{rh2|align=left}} class="rh heading table-rh" scope="row" |WebQuản managementtrị overqua web HTTPS
| colspan="2" {{no2}}
| colspan="5" {{ya}}