Khác biệt giữa các bản “Phương pháp lịch sử”

(Tạo với bản dịch của trang “Historical method”)
 
 
Lưu ý rằng có rất ít tài liệu được chấp nhận là hoàn toàn đáng tin cậy, [[Louis R. Gottschalk|Louis Gottschalk]] đặt ra quy tắc chung, "đối với mỗi tài liệu cụ thể, quá trình thiết lập uy tín nên được thực hiện riêng biệt bất kể độ tin cậy chung của tác giả." Độ tin cậy của tác giả trong chính có thể xác định xác suất nền cho việc xem xét từng tuyên bố, nhưng mỗi phần bằng chứng trích xuất phải được cân nhắc riêng.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
[[Thể loại:Phương pháp luận]]
[[Thể loại:Biên soạn lịch sử]]