Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thế kỷ/bảng”

không có tóm lược sửa đổi
{{Navbox
| name = Thế kỷ/bảng
| title = [[Thế kỷ]] và [[Thiên niên kỷ]]
| liststyle = padding:0;
</tr>
<tr>
<th colspan="11" style="background-color:#ccf;">SCNCN</th>
</tr>
<tr>