Khác biệt giữa các bản “FULRO”

Đã lùi lại sửa đổi 61684393 của Tuanminh01 (thảo luận) thông tin về lý tưởng cách mạng không được xác nhận chính thức, không thế đưa thông tin không có nguồn vào được...
n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.16.39.33 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
(Đã lùi lại sửa đổi 61684393 của Tuanminh01 (thảo luận) thông tin về lý tưởng cách mạng không được xác nhận chính thức, không thế đưa thông tin không có nguồn vào được...)
Thẻ: Lùi sửa
| ghi chú =
}}
'''Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức''', hoặc '''FULRO''' (đọc là ''Phun-rô'', [[tiếng Pháp]]: ''Front Unifié pour la Libération des Races Opprimées'') là một tổ chức liên minh [[chính trị]] - [[quân sự]] của các [[sắc tộc]] [[Cao nguyên Trung phần]], [[Người Chăm|Chăm]], [[Người Khmer (Việt Nam)|Khmer]] tồn tại từ 1964 đến 1992. Tổ chức này chủ trương đấu tranh cho quyền [[tự quyết]] của các [[sắc tộc]] trên [[lãnh thổ]] [[Việt Nam Cộng hòa]] và kế tiếp là [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], cụ thể là đòi ly khai vùng lãnh thổ [[Tây Nguyên]] thành một nước độc lập.
 
==Phong trào BAJARAKA (1958)==
Người dùng vô danh