Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Trong [[chiến tranh Đông Dương|kháng chiến chống Pháp]], Hải Ninh thuộc Liên khu Việt Bắc, thị xã Móng Cái bị giải thể.
 
Ngày [[7 tháng 6]] năm [[1949]], huyện Lộc Bình thuộc tỉnh Hải Ninh được sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-48-SL-sat-nhap-Loc-binh-Hai-ninh-Lang-son-36423.aspx Sắc lệnh số 48/SL năm 1949]</ref>
 
Năm 1950, tỉnh Hải Ninh có 7 huyện: Móng Cáy (tức [[Móng Cái]]), [[Hải Hà, Quảng Ninh|Hà Cối]], [[Đầm Hà]], [[Tiên Yên]], [[Bình Liêu]], [[Đình Lập]] (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn), [[Ba Chẽ|Hải Chi]].