Khác biệt giữa các bản “Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè”

 
== Lịch sử ==
Theo [[Gia Định thành thông chí]], "Sông Bình Trị (tục xưng là sông Bà Nghè ở đất tổng Bình Trị, ở) phía bắc trấn lỵly từ sông Tân Bình quanh sau trấn ly qua cầu ngang, ngược dòng mà về phía tây,Tây 4 dặm rưỡi thì đến cầu Cao MênMiên, chảy về phía Tây Bắc chừng hai dặm đến ([[cầu Bông]])Chợ Chiểu, chạychảy về phía tâyNam bắcchừng 4 dặm đến cầu Phú Nhuận; (tục danh xóm Kèo), 6 dặm rưỡi đến nữa đến cầu Huệ, tột nguồn, đất hoang đầy đầm lầy..ao"<ref name="hcmussh"/><ref name="vanhien1">[https://vanhien.vn/news/bai-1-lich-su-hinh-thanh-dia-danh-kenh-nhieu-loc-%E2%80%93-thi-nghe-59140 Bài 1: Lịch sử hình thành địa danh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè]</ref>
 
==Quá trình phục hồi môi trường dòng kênh==
15.288

lần sửa đổi