Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

không có tóm lược sửa đổi
 
Huyện có địa giới hành chính:
*Phía Tâyđông và phía nam giáp huyện [[KrôngEa BúkKar]], Tâyđông Nambắc giáp thịhuyện [[Krông Pa]], tỉnh [[BuônGia HồLai]].
*Phía Bắctây giáp huyện [[EaKrông H'leoBúk]], tây nam giáp thị xã [[Buôn Hồ]]
*Phía Đông và phía Nambắc giáp huyện [[Ea Kar]], Đông Bắc giáp huyện [[Krông Pa]], tỉnh [[Gia LaiH'leo]].
 
==Hành chính==