Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

n (clean up using AWB)
Thành phố Cần Thơ đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 360m, lòng đường 7,5m, lộ giới 15m, 2 làn xe, tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng; có giới hạn từ tuyến đường chính Quang Trung đến đường Hoàng Văn Thái, theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12-07-2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười ba về việc đặt tên đường <ref>{{chú thích web | url = http://dbnd.cantho.gov.vn/com_content/article/Danh-sach-Nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-13-HDND-thanh-pho-Can-Tho/.csp | tiêu đề = Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ}}</ref> (Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX thông qua ngày 12-07-2019 tại kỳ họp thứ mười ba và có hiệu lực từ ngày 01-08-2019).
 
Tỉnh Quảng Nam đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 300m, rộng 15,5m, tại khu dân cự Tây Nam An Hà, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03-10-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 về việc đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam<ref>{{chú thích web | url = http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=603 | tiêu đề = Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam}}</ref>.
 
== Nhận định, đánh giá về Hoàng Thế Thiện ==