Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tỉnh = [[Hà Nam]]
| thị xã = [[Duy Tiên]]
| thành lập = *1/4/1986: thành lập thị trấn Hòa Mạc<ref name=34-HĐBT/>
*1/4/1986: thành lập thị trấn Hòa Mạc<ref name=34-HĐBT/>
*17/12/2019: thành lập phường Hòa Mạc<ref name=NQ829/>
| trụ sở UBND = Phố Thái Hòa
| mã hành chính = 13324<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Tổng cục Thống name=MSkê]</ref>
| mã bưu chính =
}}