Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hệ chữ viết”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
| abovestyle = background:{{#switch:{{LC:{{{type}}}}}
|abjad |[[abjad]] = palegreen <!--was mediumseagreen-->
|alphabet |[[alphabet]] = lightblue
|bảng chữ cái |[[bảng chữ cái]] = lightblue
|abugida |[[abugida]] = navajowhite <!--was chocolate-->
|syllabary |[[syllabary]] = pink <!--was tomato-->