Khác biệt giữa các bản “Trịnh Trang công”

Năm [[722 TCN]], Thái thúc Đoàn khởi binh đánh Trịnh Trang công. Vũ Khương làm nội ứng. Trịnh Trang công phòng bị trước, sai Tử Phong mang quân và 200 cỗ xe đánh Thái thúc Đoàn ở đất Kinh. Người đất Kinh thấy quân Trịnh đến bèn phản lại Đoàn. Đoàn bỏ chạy đến ấp Yển. Trịnh Trang công mang quân đánh [[ấp Yển]]. [[Tháng 5]] năm đó, Thái thúc Đoàn bỏ chạy sang [[ấp Cung]]. Trịnh Trang công tấn công ấp Cung, Đoàn không chống nổi và tự vẫn.
 
Sự kiện này trở thành một điển tích, gọi là ''Trịnh khắcdiệt Đoàn vutại Yển'' (鄭伯克段于鄢).
 
==Phục hồi tình mẫu tử==