Khác biệt giữa các bản “Tề Khương”

không có tóm lược sửa đổi
*{{ill|Mục Khương|lt=Tề Mục Khương|zh|穆姜}} (?–564 TCN), con gái Tề Huệ công (trị vì 608–599 TCN), phu nhân Lỗ Tuyên công (trị vì 608–591 TCN) và mẹ của Lỗ Thành công (trị vì 590–573 TCN).
*Tề Khương, phu nhân Lỗ Thành công.
*{{ill|Tề Khương (vương hậu)|lt=Tề Khương|zh|王后 (周灵王)}}, thân tộc của Tề Linh công (trị vì 581–554 TCN), vương hậu Chu Linh vương (trị vì 571–545 TCN).
*{{ill|Trinh Khương|lt=Tề Trinh Khương|zh|貞姜}}, con gái của Tề hầu (có thể là Tề Cảnh công, trị vì 547–490 TCN), phu nhân Sở Chiêu vương (trị vì 515–489 TCN).