Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

* [[Họ Y Kỳ]] (伊祁) hoặc [[Họ Kỳ|Kỳ]] (祁) của hậu duệ [[Đường Nghiêu]]
* [[Họ Kỷ]] (姓) của hậu duệ [[Thiếu Hạo]]
* [[Họ Tử]] (子) (hoặc họ ['''Hảo'''; 好]) của [[nhà Thương|hậu duệ Giản Địch]]
 
====Thị====