Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số '''143-NV''' ngày [[22 tháng 10]] năm [[1956]] do [[Tổng thống Việt Nam Cộng hòa]] ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Phước Long được tách ra từ một phần tỉnh [[Biên Hòa (tỉnh)|Biên Hòa]] và một phần tỉnh [[Thủ Dầu Một (tỉnh)|Thủ Dầu Một]]. Tỉnh lỵ đặt tại [[Phước Long (thị xã)|Phước Bình]], trước đây thuộc quận Bà Rá của tỉnh [[Biên Hòa (tỉnh)|Biên Hòa]].
 
Theo Nghị định số '''311/BNV/NC/ND''' ngày [[10 tháng 10]] năm [[1957]] của Bộ trưởng [[Bộ Nội vụ]] [[Việt Nam Cộng hòa]] thì tỉnh Phước Long bao gồm 3 quận, 17 tổng và 21 xã:
* Quận [[Phước Long (thị xã)|Phước Bình]] có 10 tổng: Khun Narr, Khun Klenh, Xer Nuk, Bình Cách, Tân Thuận, Thuận Lợi, Bù Đăng, Dek Cuorr, Bù Nard, Bù R'Noun; quận lỵ đặt tại xã [[Sơn Giang (phường)|Sơn Giang]], tổng Khun Narr
* Quận [[Bù Đốp]] có 4 tổng: Phước Lễ, Bù Yam Phút, Bù Yu, Dag Huyt; quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ
Ngày [[23 tháng 1]] năm [[1959]], một phần đất của tỉnh Phước Long được tách ra để lập tỉnh [[Phước Thành]].
 
Theo Nghị định số '''172-NV''' ngày [[19 tháng 5]] năm [[1959]] của [[Tổng thống Việt Nam Cộng hòa]] thì tỉnh Phước Long bao gồm 4 quận: Phước Bình, [[Bù Đốp|Bố Đức]], [[Bù Gia Mập|Phước Hòa]] và [[Bù Đăng|Đức Phong]].
 
Ngày [[24 tháng 7]] năm [[1961]], giải thể quận Phước Hòa và thành lập quận mới [[Đồng Phú|Đôn Luân]]. Từ đó tổ chức hành chính của tỉnh Phước Long gồm 4 quận: