Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Năm [[1996]] huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.
 
Theo Nghị định số '''17/2003/NĐ-CP''' ngày [[20 tháng 2]] năm [[2003]] của Chính phủ, huyện Bù Đốp được thành lập lại trên cơ sở tách một phần huyện Lộc Ninh. Trước đây huyện Lộc Ninh được thành lập trên cơ sở lấy một số xã của 2 huyện Phước Long và [[Bình Long (huyện)|Bình Long]] (1978).
 
Khi mới thành lập, huyện Bù Đốp có 5 xã: Hưng Phước, Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, Thiện Hưng.