Khác biệt giữa các bản “Hoa loa kèn vằn”

n
 
;Các tên gọi địa phương
Tên thường gọi của nó là '' 'lilytiger lily' ''. Mặc dù tên này không rõ ràng đối với một số loài, nhưng được áp dụng chính xác cho riêng loài này.<ref name=flora-of-northamerica-online/>
 
Tên thường gọi trong tiếng Nhật {{nihongo|''[[oni]]-yuri''|鬼百合|extra=lit. "quỷ bách hợp"}} nay hầu hết được sử dụng cho loài '' L. lancifolium ''.<ref name=WEP/>{{sfnp|Shimizu|1947|p=55}}<ref name=MAFF-forestry-agency-online/> Tên thay thế {{nihongo|''tengai-yuri''|天蓋百合|extra=lit. "thiên cái bách hợp"}},{{sfnp|Shimizu|1947|p=55}} được ghi chép sớm nhất từ năm 1900, với sự tham khảo từ giống hoa ra hoa kép {{nihongo|''yae-tengai''|八重天蓋|bát trọng thiên cái}},<ref name=inoue/><ref name=shin-shikunshi/> đã trở lại nhiều hơn trong các tác phẩm văn học gần đây.<ref name=makino1949/><ref name=izawa1980/>{{Refn|group="lower-alpha"|Một cuốn sách bằng tiếng Anh năm 1894 không chọn '' tengai '' mà thay vào đó là "ryori-yuri" như một tên gọi khác của '' L. tigrinum ''.<ref name=dai-nihon-nokai/> But {{nihongo|''ryōri-yuri''|料理百合|extra=lit. "liệu lí bách hợp"}} là tên của '' yamayuri '' ('' [[Lilium auratum | L. auratum]] '') theo một cuốn sách tham khảo khác.<ref name=nihon-ruigo-daijiten/>}}