Khác biệt giữa các bản “Hoa loa kèn vằn”

[[File:Lilium lancifolium 'Flore Pleno' (Double Tiger Lily).jpg|thumb|''Lilium lancifolium'' 'Flore Pleno' (hoa kép)]]
 
Tên gọi của một số giống tại một số thời điểm là:
The names of names considered as varieties at some time are:
{{bulleted list
|''Lilium lancifolium'' var. ''densum'' <small>W.Bull</small>