Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Không thay đổi kích thước ,  4 tháng trước
n
Đã khóa “Đắk Lắk” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)))
n (Đã khóa “Đắk Lắk” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC))))