Khác biệt giữa các bản “Lữ Mộng Lan”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin viên chức
|tên= [[Lữ Mộng Lan|Lữ Lan]]
|hình=
|cỡ hình=
Ngày 17 tháng 6 năm 1964, bàn giao Sư đoàn 25 lại cho Đại tá [[Nguyễn Viết Đạm (Đại tá, Quân lực VNCH)|Nguyễn Viết Đạm]], chuyển ra Cao nguyên Trung phần, ông được cử giữ chức vụ Phụ tá Hành quân cho Tư lệnh Quân đoàn II. Sau đó ông được kiêm nhiệm làm Tham mưu trưởng Quân đoàn. Ngày 14 tháng 10 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh ở Ban Mê Thuột. Một tuần sau ông được thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm. Ngày 13 tháng 4 năm 1965, ông được đề cử giữ chức vụ Chánh thẩm Dự khuyết Tòa án Mặt trận Quân sự Vùng 2 Chiến thuật thay thế Đại tá [[Bùi Văn Mạnh (Đại tá, Quân lực VNCH)|Bùi Văn Mạnh]]<ref>Đại tá Bùi Văn Mạnh tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Liên quân Đà Lạt, về sau làm Giám sát viên ở Viện Giám Sát Quốc Gia</ref>. Tháng 8 cùng năm, ông thuyên chuyển về Quân khu 3 hoán chuyển với Chuẩn tướng [[Nguyễn Văn Mạnh]] giữ chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 10 Bộ binh và khu 33 Chiến thuật ''(tướng Mạnh chuyển ra Cao nguyên Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh)''. Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa, ông được thăng cấp [[Thiếu tướng]] tại nhiệm.
 
Ngày 15 tháng 6 năm 1966, bàn giao Su đoàn 10 lại cho Đại tá [[Đỗ Kế Giai]], chuyển lên Cao nguyên Trung phần, ông được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Trường Chỉ huy và Tham mưu ở Đà Lạt thay thế Thiếu tướng [[Tôn Thất Xứng]], kiêm Đại diện Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Quân huấn, giám sát trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Đầu tháng 12 cùng năm, chuyển về Bộ Tổng Tham mưu giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn sau khi bàn giao trường Chỉ huy Tham mưu lại cho Đề đốc [[Chung Tấn Cang]]. Ngày 12 tháng 10 năm 1967, ông kiêm nhiệm luôn chức vụ Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc phòng.
 
Đầu tháng 3 năm 1968, hoán đổi nhiệm vụ với Trung tướng [[Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc|Vĩnh Lộc]] đảm trách chức vụ Tư lệnh Quân đoàn II ''(vẫn kiêm nhiệm Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc Phòng đến tháng 8 năm 1969)''. Ngày 1 tháng 3 năm 1969, ông được thăng cấp [[Trung tướng]] tại nhiệm. Cuối tháng 8 năm 1970, bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân đoàn II lại cho Thiếu tướng [[Ngô Du]], ông được về lại Trung ương tái nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc phòng và ở chức vụ này cho đến tháng cuối tháng 4 năm 1975.