Khác biệt giữa các bản “Nậm Pàn”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Thủy điện ==
[[Thủy điện Nậm Pàn]] 5 công suất lắp máy 34,5 MW, thời gian thi công 2010 - 2012, nằm trên dòng Nậm Pàn thuộc xã [[Mường Bú]], huyện [[Mường La]], tỉnh Sơn La <ref name=Qd52dtdl >[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-52-QD-DTDL-nam-2012-Danh-sach-nha-may-dien-tham-gia-Thi-truong-162189.aspx Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013]. Quyết định 52/QĐ-ĐTĐL ngày 25/12/2012. Thuvien Phapluat Online. Truy cập 22/07/2016.</ref>.{{coord| 21.346895| 104.014026| type:landmark| format=dms| name=Nậm Pàn 5}}
 
== Ô nhiễm ==
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|colwidth=26em28em}}
{{Commonscat |Rivers of Vietnam}}
== Liên kết ngoài ==