Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến An (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''Kiến An''' là tỉnh cũ ở [[Bắc Bộ Việt Nam]].
'''Kiến An''' là tỉnh cũ ở Bắc Bộ Việt Nam, nguyên là [[tỉnh Hải Phòng]] thành lập vào tháng 1 năm 1898 cùng với thành phố Hải Phòng trên cơ sở tách nha Hải Phòng từ tỉnh Hải Dương vào tháng 9 năm 1887. Tháng 8 năm 1902 tỉnh đổi tên thành tỉnh '''Phù Liễn''', tháng 2 năm 1906 thành tỉnh '''Kiến An'''. Tháng 11 năm 1946, tỉnh hợp nhất với Hải Phòng thành '''liên tỉnh Hải-Kiến'''. Tháng 12 năm 1946 tách lại như cũ. Tỉnh lị: thị xã [[Kiến An]].
 
==Địa lý==
Phía Bắc giáp khu [[Hồng Quảng (khu)|Hồng Quảng]], phía Nam giáp tỉnh [[Thái Bình]], phía Đông giáp thành phố [[Hải Phòng]] và [[vịnh Bắc Bộ]], phía Tây giáp tỉnh [[Hải Dương]].
Tỉnh Kiến An có vị trí địa lý:
*Phía bắc giáp khu [[Hồng Quảng (khu)|Hồng Quảng]]
*Phía nam giáp tỉnh [[Thái Bình]]
*Phía đông giáp thành phố [[Hải Phòng]] và [[vịnh Bắc Bộ]]
*Phía tây giáp tỉnh [[Hải Dương]].
 
==Lịch sử==
Tỉnh Kiến An nguyên là [[Hải Phòng|tỉnh Hải Phòng]] thành lập vào [[tháng 1]] năm [[1898]] cùng với thành phố Hải Phòng trên cơ sở tách nha Hải Phòng từ tỉnh Hải Dương vào [[tháng 9]] năm [[1887]].
 
[[Tháng 8]] năm [[1902]] tỉnh đổi tên thành tỉnh '''Phù Liễn''', [[tháng 2]] năm [[1906]] thành tỉnh '''Kiến An'''.
 
[[Tháng 11]] năm [[1946]], tỉnh hợp nhất với Hải Phòng thành '''liên tỉnh Hải-Kiến'''. [[Tháng 12]] năm 1946 tách lại như cũ. Tỉnh lị: thị xã [[Kiến An]].
Năm [[1949]], tỉnh Kiến An thuộc [[Liên khu 3]] và có 5 huyện (89 xã): [[Tiên Lãng]], [[Hải An, Hải Phòng|Hải An]], [[An Lão, Hải Phòng|An Lão]], [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], [[Kiến Thụy]].
 
Ngày [[4- tháng 3-]] năm [[1950]], sáp nhập thêm huyện [[Thủy Nguyên]] từ tỉnh [[Quảng Yên (tỉnh)|Quảng Yên]].
 
Ngày [[26- tháng 9-]] năm [[1955]], huyện Hải An sáp nhập vào thành phố Hải Phòng.
 
Trước khi giải thể, tỉnh Kiến An có tỉnh lị là [[Kiến An|thị xã Kiến An]] và 6 huyện: [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], [[An Lão, Hải Phòng|An Lão]], [[Kiến Thụy]], [[Thủy Nguyên]], [[Tiên Lãng]], [[Vĩnh Bảo]].
 
Từ [[tháng 10]] năm [[1962]], tỉnh Kiến An lại sáp nhập vào thành phố [[Hải Phòng]].
 
==Tham khảo==
43.070

lần sửa đổi