Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Họ người Hoa”

n
 
Những họ hiện đại đã từng là ''tính'' khá hãn hữu, chủ yếu có nguồn gốc từ các vị [[Tam Hoàng Ngũ Đế]], [[Hạ Vũ]], và [[Giản Địch]]. Một số ví dụ là:
* Thượng cổ bát đại tính: Khương (姜), Cơ (姬), Cật (姞), Diêu (姚), Quy (媯), Doanh (嬴), Tự (姒), Vân (妘), và Nhậm (妊). (xem thêm [[#Một số nguồn gốc|#bên dưới]])
* [[Y Kỳ (họ)|Họ Y Kỳ]] (伊祁) hoặc [[Kỳ (họ)|Kỳ]] (祁) của hậu duệ [[Đường Nghiêu]]
* [[Kỷ (họ)|Họ Kỷ]] (己) của hậu duệ [[Thiếu Hạo]]