Khác biệt giữa các bản “Nhà Ngô”

→‎Hành chính: Nguyễn Khắc Thuần căn cứ theo tài liệu nào?
(→‎Hành chính: Nguyễn Khắc Thuần căn cứ theo tài liệu nào?)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|}
 
Bốn châu: Thang, Chi, Vũ Nga và Vũ An thuộc về [[Nam Hán]]. Việc thu hẹp lãnh thổ phía bắc này không được sử sách ghi chép rõ. Theo ý kiến của [[Đào Duy Anh]] trong ''Đất nước Việt Nam qua các đời'' thì 4 châu này bị Nam Hán chiếm<ref>Đào Duy Anh, sách đã dẫn, tr. 111.</ref>, nhưng không rõ vào thời điểm nào: khi [[Kiều Công Tiễn]] cầu viện đã để quân Hán tiến vào (937) và [[Ngô Quyền]] chưa kịp tập hợp lực lượng tiến ra Đại La (938) hay sau thời điểm trận Đại La, trước trận Bạch Đằng... (cuối năm 938). Theo Nguyễn Khắc Thuần trong ''Thế thứ các triều vua Việt Nam'', không rõ căn cứ theo tài liệu nào, cho rằng [[Ngô Quyền]] bàn giao 4 châu này cho Nam Hán "để tiện việc phòng thủ"<ref name="NKT41"/>, thì việc này có thể xảy ra sau trận [[Bạch Đằng]] hoặc Nam Hán đã chiếm được trước đó mà [[Ngô Quyền]] chỉ làm việc công nhận vùng bị mất này thuộc về Nam Hán.
 
==Ngoại giao==
250

lần sửa đổi