Khác biệt giữa các bản “Sự thành lập của Roma”

Trang mới: “thumb|''[[Chó sói đồi Capitoline'', tác phẩm điêu khắc về con Sói cái (Thần thoại La M…”
(Trang mới: “thumb|''[[Chó sói đồi Capitoline'', tác phẩm điêu khắc về con Sói cái (Thần thoại La M…”)
(Không có sự khác biệt)
16.530

lần sửa đổi