Khác biệt giữa các bản “Tháng năm”

n (bổ sung thêm thông tin bị thiếu sót)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* [[3 tháng 5]] - [[Ngày Tự do Báo chí thế giới|Ngày Tự do Báo chí Thế giới]] (''World Press Freedom Day'') theo [[Liên Hiệp Quốc]].
*[[9 tháng 5]] - Ngày chiến thắng Phát xít Đức.
*[[19 tháng 5]] - Ngày sinh Chủ Tịchtịch [[Hồ Chí Minh]].
*[[29 tháng 5]] - Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc (''International Day of United Nations Peacekeepers'').
* [[31 tháng 5]] - [[Ngày Thế giới không thuốc lá|Ngày Quốc tế không Thuốc lá]].