Khác biệt giữa các bản “Tháng năm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* [[1 tháng 5]] - [[Ngày Quốc tế Lao động]].
* [[3 tháng 5]] - [[Ngày Tự do Báo chí thế giới|Ngày Tự do Báo chí Thế giới]] (''World Press Freedom Day'') theo [[Liên Hiệp Quốc]].
* [[9 tháng 5]] - Ngày chiến thắng Phát xít Đức.
* [[19 tháng 5]] - Ngày sinh Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]].
* [[29 tháng 5]] - Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc (''International Day of United Nations Peacekeepers'').
* [[31 tháng 5]] - [[Ngày Thế giới không thuốc lá|Ngày Quốc tế không Thuốc lá]].