Khác biệt giữa các bản “Phan Đình Phùng, Mỹ Hào”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ngày [[13 tháng 3]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14<ref name=NQ656>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-656-NQ-UBTVQH14-2019-thanh-lap-thi-xa-My-Hao-07-phuong-thuoc-My-Hao-Hung-Yen-410090.aspx|title=Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc Mỹ Hào|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó, chuyển huyện Mỹ Hào thành thị xã Mỹ Hào và thành lập phường Phan Đình Phùng trên cơ sở toàn bộ 7,52 km² diện tích tự nhiên và 11.815 người của xã Phan Đình Phùng.
 
==Giao thông==
Trên địa bàn phường Phan Đình Phùng có tỉnh lộ 196 và tỉnh lộ 259 chạy qua.
 
==Hành chính==
Phường Phan Đình Phùng được chia thành 7 tổ dân phố: Kim Huy, Hoàng Lê, Quan Cù, Phúc Xá, Ngọc Trì, Yên Xá, Nghĩa Trang.
 
==Giao thông==
Trên địa bàn phường Phan Đình Phùng có tỉnh lộ 196 và tỉnh lộ 259 chạy qua.
 
==Di tích==