Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Beta,Aphal,Gamma”

nKhông có tóm lược sửa đổi
== Hi ==
Em dùng tài khoản này làm tài khoản chính à? --[[Thành viên:A|<span style="color:#006699">阿</span>]]<nowiki>·</nowiki>[[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000">𠴍信</span><span style="color:#339966">朱碎</span>]] 02:06, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)
:Vậy thì lần sau khi nhắn nhớ ký tên nha.--[[Thành viên:A|<span style="color:#006699">阿</span>]]<nowiki>·</nowiki>[[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000">𠴍信</span><span style="color:#339966">朱碎</span>]]