Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính phủ Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa}}
'''Chính phủ trungTrung ương [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]''' được phân chia giữa một số cơ quan nhà nước:
* Quyền lực tối thượng, mặc dù tạm thời và thường xuyên, của nhà nước giám sát và bầu chọn tất cả các cơ quan sau đây và nhánh lập pháp, [[Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)|Đại hội Nhân dân toàn quốc]] (NPC)
*# nhánh lập pháp, với quyền lực khác được ủy quyền bởi NPC, [[Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân toàn quốc]] (NPCSC)
Người dùng vô danh