Khác biệt giữa các bản “Hòa Lâm (nhà Thanh)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hòa Lâm''' ([[chữ Hán]]: 和琳, chữ Mãn: {{lang-mnc|ᡥᡝᠯᡳᠶᡝᠨ, chuyển ngữ Möllendorff: |v=Heliyen}}, [[1753]][[1796]]), tự '''Hi Trai''' <ref>Chánh sử không chép tên tự của Hòa Lâm, nhưng chúng ta có thể biết được thông qua đề mục của 15 bài Điệu vong thi mà anh trai ông là Hòa Thân (tự Trí Trai) dành cho ông: ''Hi Trai đệ đốc quân Miêu Cương thụ chướng nhi tốt, thống điệu chi dư vi vãn từ 15 thủ, ngôn bất thành thanh, lệ tùy bút lạc, liêu trường ca dĩ đương khốc vân'' (希斋弟督军苗疆受瘴而卒, 痛悼之余为挽词十五首, 言不成声, 泪随笔落, 聊长歌以当哭云)</ref>, người thị tộc [[Nữu Hỗ Lộc]] thị, thuộc [[Mãn Châu]] [[Chính Hồng kỳ, dân tộc [[Mãn Châu]], quan viên, tướng lãnh [[nhà Thanh]]. Ông là em trai của tham quan [[Hòa Thân]], mất trong quân ngũ giữa lúc trấn áp khởi nghĩa người Miêu.
 
==Khởi nghiệp và thăng tiến==
 
==Trấn áp khởi nghĩa người Miêu==
Năm [[Càn Long]] thứ 58 ([[1793]]), Hòa Lâm được trao thế chức Vân kỵ úy.
Năm Càn Long thứ 58 (1793), Hòa Lâm được trao thế chức Vân kỵ úy. Năm thứ 59 (1794), Hòa Lâm được thụ chức Tứ Xuyên Tổng đốc. Năm thứ 60 (1795), thủ lĩnh [[người Miêu]] ở [[Quý Châu]] là [[Thạch Liễu Đặng]] nổi dậy, quấy nhiễu các sảnh Chánh Đại, Khứu Não, Tùng Đào (nay đều thuộc huyện tự trị dân tộc Miêu [[Tùng Đào]]), thủ lĩnh người Miêu ở Hồ Nam là [[Ngô Bán Sanh]], [[Thạch Tam Bảo]] hưởng ứng hắn ta, vây sảnh Vĩnh Tuy (nay là [[Hoa Viên]]); Càn Long Đế mệnh cho Vân Quý Tổng đốc Phúc Khang An đi tiễu. Hòa Lâm sắp vào kinh, đang trên đường thì biết nghĩa quân Tùng Đào đã lẻn vào địa phận [[Tú Sơn, Trùng Khánh|Tú Sơn]], vội chạy đến, đốc Tham tướng Trương Chí Lâm, Đô tư Mã Du đánh đuổi; sau đó tiếp tục đánh bại nghĩa quân của Yến Nông, tiến đánh Hoàng Pha thuộc Pháo Mộc sơn, thông đường đến Tùng Đào, được thưởng Song nhãn hoa linh.
 
Năm thứ 59 ([[1794]]), Hòa Lâm được thụ chức Tứ Xuyên Tổng đốc.
Bấy giờ Phúc Khang An đã giải vây của Chánh Đại, Khứu Não, Tùng Đào, tấn công Thạch Liễu Đặng ở Đại Đường tấn (nay thuộc Tùng Đào); Hòa Lâm soái binh đến hội họp với ông ta, được mệnh làm Tham tán Quân sự. Hòa Lâm chiếm Hà Vật điêu, Ô Long nham, thu hàng hơn 70 trại, được phong Nhất đẳng Tuyên Dũng bá; tiếp đánh hạ Nham Bích sơn, được thưởng Thượng phục điêu quái (áo khoác). Tiếp đó Hòa Lâm thu hàng Ngô Bán Sanh, được thưởng Hoàng đái (đai); giành đại thắng ở các trại Long Giác điêu, Áp bảo, Thiên Tinh, được gia hàm Thái tử Thái bảo, thưởng Huyền hồ đoan tráo (ác khoác dày). Năm Gia Khánh nguyên niên (1796), Hòa Lâm chiếm các ải Kết Thạch cương, Liêu Gia xung, Liên Phong nghê, được thưởng dùng Tử cương (dây cương). Phúc Khang An mất, Hòa Lâm nhận mệnh làm Đốc biện Quân vụ. Bấy giờ Thạch Tam Bảo đã bị quan quân bắt được, Thạch Liễu Đặng chạy lên Bình Lũng (nay thuộc [[Cát Thủ]]). Hòa Lâm đoạt pháo đài của Tiêm Vân sơn, giành lại Kiền Châu, được thưởng Tam nhãn hoa linh.
 
Năm Càn Long thứ 58 (1793), Hòa Lâm được trao thế chức Vân kỵ úy. Năm thứ 59 (1794), Hòa Lâm được thụ chức Tứ Xuyên Tổng đốc. Năm thứ 60 ([[1795]]), thủ lĩnh [[người Miêu]] ở [[Quý Châu]] là [[Thạch Liễu Đặng]] nổi dậy, quấy nhiễu các sảnh Chánh Đại, Khứu Não, Tùng Đào (nay đều thuộc huyện tự trị dân tộc Miêu [[Tùng Đào]]), thủ lĩnh người Miêu ở Hồ Nam là [[Ngô Bán Sanh]], [[Thạch Tam Bảo]] hưởng ứng hắn ta, vây sảnh Vĩnh Tuy (nay là [[Hoa Viên]]); Càn Long Đế mệnh cho Vân Quý Tổng đốc Phúc Khang An đi tiễu. Hòa Lâm sắp vào kinh, đang trên đường thì biết nghĩa quân Tùng Đào đã lẻn vào địa phận [[Tú Sơn, Trùng Khánh|Tú Sơn]], vội chạy đến, đốc Tham tướng Trương Chí Lâm, Đô tư Mã Du đánh đuổi; sau đó tiếp tục đánh bại nghĩa quân của Yến Nông, tiến đánh Hoàng Pha thuộc Pháo Mộc sơn, thông đường đến Tùng Đào, được thưởng Song nhãn hoa linh.
Tháng 8 âm lịch năm Gia Khánh nguyên niên (1796), Hòa Lâm tiến vây Bình lũng, bệnh mất ở trong quân.
 
Bấy giờ Phúc Khang An đã giải vây của Chánh Đại, Khứu Não, Tùng Đào, tấn công Thạch Liễu Đặng ở Đại Đường tấn (nay thuộc Tùng Đào); Hòa Lâm soái binh đến hội họp với ông ta, được mệnh làm Tham tán Quân sự. Hòa Lâm chiếm Hà Vật điêu, Ô Long nham, thu hàng hơn 70 trại, được phong Nhất đẳng Tuyên Dũng bá; tiếp đánh hạ Nham Bích sơn, được thưởng Thượng phục điêu quái (áo khoác). Tiếp đó Hòa Lâm thu hàng Ngô Bán Sanh, được thưởng Hoàng đái (đai); giành đại thắng ở các trại Long Giác điêu, Áp bảo, Thiên Tinh, được gia hàm Thái tử Thái bảo, thưởng Huyền hồ đoan tráo (ác khoác dày). Năm Gia Khánh nguyên niên (1796), Hòa Lâm chiếm các ải Kết Thạch cương, Liêu Gia xung, Liên Phong nghê, được thưởng dùng Tử cương (dây cương). Phúc Khang An mất, Hòa Lâm nhận mệnh làm Đốc biện Quân vụ. Bấy giờ Thạch Tam Bảo đã bị quan quân bắt được, Thạch Liễu Đặng chạy lên Bình Lũng (nay thuộc [[Cát Thủ]]). Hòa Lâm đoạt pháo đài của Tiêm Vân sơn, giành lại Kiền Châu, được thưởng Tam nhãn hoa linh.
 
Năm [[Gia Khánh]] nguyên niên ([[1796]]), Hòa Lâm chiếm các ải Kết Thạch cương, Liêu Gia xung, Liên Phong nghê, được thưởng dùng Tử cương (dây cương). Phúc Khang An mất, Hòa Lâm nhận mệnh làm Đốc biện Quân vụ. Bấy giờ Thạch Tam Bảo đã bị quan quân bắt được, Thạch Liễu Đặng chạy lên Bình Lũng (nay thuộc [[Cát Thủ]]). Hòa Lâm đoạt pháo đài của Tiêm Vân sơn, giành lại Kiền Châu, được thưởng Tam nhãn hoa linh.
 
Tháng 8 âm lịch cùng năm Gia Khánh nguyên niên (1796), Hòa Lâm tiến vây Bình lũng, bệnh mất ở trong quân.
 
==Hậu sự==
Hòa Lâm được tấn tặng Nhất đẳng công, thụy là '''Trung Tráng''', ban lễ Tế táng, đưa bài vị vào Thái Miếu, thờ cúng ở các từ Chiêu trung, Hiền lương, chuẩn cho gia đình xây dựng Chuyên từ. Con trai là Phong Thân Nghi Miên được kế tự công tước.
 
Năm Gia Khánh thứ 4 ([[1799]]), Hòa Thân đền tội, triều thần luận rằng Hòa Lâm cậy thế giành công, Hoàng đế cũng cho rằng ông bình định người Miêu là ăn theo Phúc Khang An, đến khi tự mình cầm quân thì chẳng có công trạng gì, mệnh cho rút bỏ bài vị của ông ở Thái Miếu, phá hủy Chuyên từ, đoạt công tước của Phong Thân Nghi Miên, nhưng vẫn cho anh ta được thế tập Tam đẳng Khinh xa Đô úy.
 
==Tham khảo==
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}{{Phối hưởng Thái miếu nhà Thanh}}
 
[[Thể loại:Người Mãn Châu]]
[[Thể loại:Quan nhà Thanh]]
[[Thể loại:Nhân vật quân sự nhà Thanh]]
[[Thể loại:Năm sinh không rõ]]
[[Thể loại:Mất 1796]]
[[Thể loại:Người Mãn Châu Chính Hồng kỳ]]