Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

→‎Nhà Thanh: Bổ sung nội dung
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Nhà Thanh: Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
#[[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
#[[ Thục Gia Hoàng quý phi]] Kim Giai thị.
#[[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
 
Người dùng vô danh