Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thế Bôn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Khen thưởng ==
* [[Huân chương Quân công]] hạng nhất, nhì;
* Huân chương Quân công hạng nhất của Nhà nước Lào;
* Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất;
* 02 huân[[Huân chương Chiến công]] hạng ba;
* [[Huân chương Lao động]] hạng ba;
* [[Huân chương Chiến thắng]] hạng ba;
* Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất;
* [[Huân chương Chiến sĩ vẻ vang]] hạng nhất, nhì, ba;
* Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhì, ba;
* [[Huy chương Quân kỳ quyết thắng]];
* Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng