Khác biệt giữa các bản “Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu”

(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiệm vụ người mới
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
#đổi [[Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu]]
{{Dead end|date=tháng 7 2018}}
 
Công ước khung về BĐKH của Liên hơp Quốc (UNFCC)-HN Quốc tế được tổ chức tại Rio de Janero
 
- Mục tiêu:
 
Nhằm đạt được sự ổn định khí nhà kính ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người lên hệ thống khí hậu. Mức độ đó phải đạt được trong một khung thời gian đủ để cho phép [[hệ sinh thái]] thích nghi một cách tự nhiên với [[biến đổi khí hậu]] và bảo đảm cho sản xuất lương thực không bị đe dọa, tạo khả năng phát triển kinh tế một cách bền vững.
 
- Nguyên tắc:
+ Các bên phải bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích hiện nay và mai sau trên cơ sở công bằng và phù hợp với trách nhiệm chung, có phân biệt khả năng của mỗi nước. Các nước phát triển phải đi đầu trong việc chống [[biến đổi khí hậu]].
+ Các bên phải thực hiện biện pháp phòng ngừa như đoán trước, ngăn ngừa, làm giảm những ảnh hưởng do [[biến đổi khí hậu]] gây nên. Những nỗ lực đối phó với [[biến đổi khí hậu]] được thực hiện một cách hợ tác bởi các bên có liên quan.
+ Các bên có quyền và phải đẩy mạnh sự phát triển lâu bền. Những chính sách và biện pháp để bảo vệ hệ thống khí hậu chống lại sự thay đổi do con người phải thích hợp với điều kiện riêng của mỗi bên và thích hợp với chương trình phát triển quốc gia.
+ Các bên phải hợp tác đẩy mạnh một hệ thống kinh tế quốc tế mở cửa và tương tự. hệ thống này sẽ dẫn tới sự phát triển và tăng cường hợp tác kinh tế lâu bền giữa tấ cả các bên.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
{{sơ khai}}
272.454

lần sửa đổi