Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

 
===Tuyến nhân vật hoàng thất===
*Một điểm sai với lịch sử là Hoàng trưởng tử [[Vĩnh Hoàng]], Hoàng tam tử [[Vĩnh Chương]], [[Cố Luân Hòa Kính Công chúa]] cùng [[Hòa Thạc Hòa Gia Công chúa]] của [[Càn Long]] không xuất hiện trong phim (không có mặt trên đời).
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" width="100%" style="text-align:center;"
|- style="background:gold;font-weight:bold;color:black"
Người dùng vô danh