Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|lk=''Asia's four dragons''
}}
'''Bốn con hổHổ châu Á''' hay '''Bốn con rồng (nhỏ)Rồng châu Á''' là một [[thuật ngữ]] dùng để chỉ các [[nền kinh tế]] của các [[quốc gia]] và [[Lãnh thổ|vùng lãnh thổ]]: [[Kinh tế Hồng Kông|Hồng Kông]], [[Kinh tế Singapore|Singapore]], [[Kinh tế Hàn Quốc|Hàn Quốc]] và [[Kinh tế Đài Loan|Đài Loan]]. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì được một tốc độ [[Tăng trưởng kinh tế|tăng trưởng]] kinh tế cao và tiến hành quá trình [[công nghiệp hóa]] nhanh chóng trong khoảng thời gian giữa [[thập niên 1960]] và [[thập niên 1990]]. Trong [[thế kỷ 21]], với việc bốn con hổ châu Á này đã đạt được tư cách của các [[nước công nghiệp|nước phát triển]], người ta đã nhanh chóng bắt đầu chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay. Bốn con rồng nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của các nền [[kinh tế khác như [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] và [[Nhật Bản]] và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là [[phát triển kinh tế]] kiểu [[châu Á]]. Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về [[giáo dục]] và ''physical access'' vào [[thị trường]] [[thế giới (về mặt hạ tầng giao thông và tiếp cận các bờ biển và các con sông vận chuyển, những nhân tố chủ chốt cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu bè với chi phí thấp]]. Sự thành công về phát triển kinh tế của các quốc gia này được coi như là các hình mẫu lý tưởng và quan trọng đối với nhiều quốc gia đang phát triển,<ref>
{{chú thích web |url=http://www.afrol.com/articles/22953 |title=Can Africa really learn from Korea? |date=ngày 24 tháng 11 năm 2008 |publisher=Afrol News |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009}}</ref><ref>{{Cite journal
|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4TR37CX-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5614827be8562007c3b0d6865ef92d15
|title=Korean economic growth and marketing practice progress: A role model for economic growth of developing countries |last=Leea |first=Jinyong
|author2=LaPlacab, Peter|author3=Rassekh, Farhad |publisher=Elsevier B.V. (subscription required) |work=Industrial Marketing Management
|date=ngày 2 tháng 9 năm 2008 |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009 |doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là [[Hổ mới châu Á|bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á]] học tập, áp dụng theo.
 
== Dữ liệu về các khu vực và vùng lãnh thổ ==
 
=== Nhân khẩu ===
! [[Dân số]]
! [[Mật độ dân số]]<br />trên km²
! Dân số của [[thủ đô]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
! [[Danh sách quốc gia theo GDP danh nghĩa|GDP]]<br />tỷ USD (2011)
! [[Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)|GDP (PPP)]]<br />tỷ USD (2011)
! [[Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đâuđầu người|GDP đầu người]]<br />USD (2011)
! [[Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người|GDP (PPP) đầu người]]<br />USD (2011)
! [[Thương mại quốc tế|Thương mại]]<br />tỷ USD (2011)
! [[Xếp hạng về tự do báo chí|Chỉ số tự do báo chí]]<br />(2013)
! [[Chỉ số nhận thức tham nhũng]]<br />(2012)
! Tình trạng [[chính trị]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" | 26,16
| align="center" | 77
| style="text-align:left;" |[[Đặc khu hành chính (Trung Quốc)|Đặc khu Hành chính]] của [[Trung Quốc]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 43,43
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 87
| style="text-align:left;" |[[Cộng hòa đại nghị|Cộng hòa nghị viện]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hàn Quốc}}
| align="center" | 24,48
| align="center" | 56
| style="text-align:left;" |[[Tổng thống chế|Cộng hòa tổng thống]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 23,82
| align="center" | 61
| style="text-align:left;" |[[Tổng thống chế|Cộng hòa bán tổng thống]]
|}