Khác biệt giữa các bản “Alphonse Daudet”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:61C3:CCB3:892D:20B5:6B3A:7402: Liệt kê không cần chấm. (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:61C3:CCB3:892D:20B5:6B3A:7402: Liệt kê không cần chấm. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
* Rose and Ninette ([[1892]])<ref>White, Nicholas (2001–2002). "Paternal Perspectives on Divorce in Alphonse Daudet's "Rose et Ninette" (1892)," ''Nineteenth-Century French Studies,'' Vol. 30, No. 1/2, pp. 131–147.</ref>
* Le partie de billard (Trò chơi Bi-a)
* La dernière leçon (Buổi học cuối cùng).
 
==Tham khảo==
15.788

lần sửa đổi