Khác biệt giữa các bản “Kỳ Trinh”

 
Ngày [[10 tháng 4]] năm [[2015]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13<ref name=NQ903>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-903-NQ-UBTVQH13-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Ky-Anh-Ha-Tinh-2015-293976.aspx|title=Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó, chuyển xã Kỳ Trinh về thị xã Kỳ Anh mới thành lập và thành lập phường Kỳ Trinh trên cơ sở toàn bộ 4.748,16 ha diện tích tự nhiên và 5.904 người của xã Kỳ Trinh.
 
==Giao thông==
Trên địa bàn phường có [[quốc lộ 1A]] đi qua.
 
== Chú thích ==