Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỳ Hà”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| hình =
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ = 18.093124
| kinh độ = 106.332175
| vĩ phút =
| vĩ giây =
| kinh độ =
| kinh phút =
| kinh giây =
| thời điểm dân số = 1999
| dân tộc =