Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

(→‎Nhà Thanh: Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Kế Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Na Lạp thị ([[Kế Hoàng hậu|Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu]]).
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Lệnh Thục GiaÝ Hoàng quý phi]] KimNgụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
#[[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
 
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế: