Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

Không thay đổi kích thước ,  11 tháng trước
n (Bot: Thay thể loại Họ Cao Trung Quốc bằng Người họ Cao tại Trung Quốc)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nhận thấy thế lực của Vũ Văn Thái có thể đối trọng được với Cao Hoan, Hiếu Vũ Đế bèn bí mật kết liên với Vũ Văn Thái để chống lại Cao Hoan. Năm 534, Hiếu Vũ đế mộ binh, phao tin để đánh Lương, song thực tế để chinh phạt Cao Hoan. Hộc Tư Xuân xin đích thân dẫn vài ngàn kỵ binh tập kích Hoan. Có người nói với Hiếu Vũ đế: ''"Đó là giết một Cao Hoan chỉ để mọc lên Cao Hoan khác"''.
 
Hoan bèn dẫn quân tiến về Lạc Dương. Hiếu Vũ Đế cho gọi Hạ Bạt Thắng, khi ấy là Đô đốc quân sự các châu giữa lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài, và Vũ Văn Thái đến cứu viện. Quân cứu viện chưa tới, Hiếu Vũ đế theo lời Vương Tư ChánhChính bỏ Lạc Dương chạy đến [[Trường An]] nương nhờ Vũ Văn Thái. Hoan bèn chiếm lấy Lạc Dương cùng các châu quận vùng Sơn Đông, Hoài Bắc, rồi sai người đánh Hạ Bạt Thắng ở Kinh Châu. Hạ Bạt Thắng bại trận, theo hàng nước Lương. Tất cả lãnh thổ từ Đồng Quan trở về phía Đông và từ sông Hoài trở lên phía Bắc đều thuộc quyền Cao Hoan.
 
Cao Hoan nhiều lần gửi thư xin đón Hiếu Vũ đế về Lạc Dương, đều bị cự tuyệt, bèn lập Nguyên Thiện Kiến lên ngôi, tức [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế|Hiếu Tĩnh đế]] và dời đô về Nghiệp Thành, kiến lập triều đình, sử gọi là [[Đông Ngụy]]. Tháng 12 cùng năm, Vũ Văn Thái giết Hiếu Vũ đế, lập Nguyên Bảo Cự lên ngôi, tức [[Tây Ngụy Văn Đế|Văn Đế]], định đô ở Trường An, sử gọi là [[Tây Ngụy]]. Từ đó, cục diện đối đầu [[Đông Ngụy]] và [[Tây Ngụy]] đã hình thành.
122

lần sửa đổi