Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giá Rai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
[[Tập tin:Giá Rai chào mùa xuân 2020.jpg|nhỏ|giữa|250px|Xuân Canh Tý 2020 ở thị xã Giá Rai]]
 
[[Tập tin:Giá Rai vào xuân 2020 về đêm.jpg|nhỏ|giữa|250px|Khu hành chính thị xã Giá Rai vào xuân về đêm]]
 
== Chú thích ==