Khác biệt giữa bản sửa đổi của “IOS 13”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| license = [[Phần mềm sở hữu độc quyền]] với thành phần tự do
| preceded_by = [[iOS 12]]
| succeeded_by = [[iOS 14]]<br>[[iPadOS 14]]
| website = {{URL|https://www.apple.com/ios/ios-13/}}
| support_status = Đang được hỗ trợ