Khác biệt giữa các bản “Hades”

không có tóm lược sửa đổi
(sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| parents = [[Cronus]] và [[Rhea (thần thoại)|Rhea]]
| siblings = [[Poseidon]], [[Demeter]], [[Hestia]], [[Hera]], [[Zeus]]
| children = [[Macaria]], [[Melinoe]],Erinyes và [[Zagreus]],[[Plutus]],[[Thanatos]]
| mount =
| Roman_equivalent = [[Dis Pater]], [[Orcus (thần thoại)|Orcus]]
Người dùng vô danh