Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Cổng chào xã Phong Tân.jpg”

Huỳnh Duy Thiên Nam đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Cổng chào xã Phong Tân.jpg
({{Thông tin |Miêu tả = Xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 26/05/2020 |Tác giả = Huỳnh Duy Thiên Nam |Phiên bản khác = Không }})
 
(Huỳnh Duy Thiên Nam đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Cổng chào xã Phong Tân.jpg)