Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Philippines”

n
Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Hiến pháp Phi Luật Tân thành Hiến pháp Philippines: tạo bài trùng, còn tự ý phiên âm một địa danh quá quen thuộc
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.2190578 using AWB)
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Hiến pháp Phi Luật Tân thành Hiến pháp Philippines: tạo bài trùng, còn tự ý phiên âm một địa danh quá quen thuộc)