Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Huỳnh Duy Thiên Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Tôi phải chỉnh sửa làm cho đẹp mới tải lên [[Thành viên:Huỳnh Duy Thiên Nam|Huỳnh Duy Thiên Nam]] ([[Thảo luận Thành viên:Huỳnh Duy Thiên Nam|thảo luận]]) 02:59, ngày 28 tháng 5 năm 2020 (UTC)
 
Cắt lại nữa rồi lưu lại thêm một lần nữa [[Thành viên:Huỳnh Duy Thiên Nam|Huỳnh Duy Thiên Nam]] ([[Thảo luận Thành viên:Huỳnh Duy Thiên Nam|thảo luận]]) 03:00, ngày 28 tháng 5 năm 2020 (UTC)