Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Kôn (Quảng Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| lon_deg = 107| lon_min = 56| lon_sec= 4| lon_dir = E
}}{{coord|15|51|38|N|107|56|4|E | type:landmark| format=dms| display=title}}
'''Sông Kôn''' hay '''Sông Côn''' là một phụ lưu cấp 1 của [[sông Vu Gia]] trong hệ thống [[sông Thu Bồn]], chảy ở các huyện [[Đông Giang]] và [[Đại Lộc]], tỉnh tỉnh [[Quảng Nam]], Việt Nam.<ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =QuangNam-tt29 >[https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-29-2015-btnmt-danh-muc-dia-danh-dan-cu-thuy-van-lap-ban-do-phan-dat-lien-quang-nam-44156.html Thông tư 29/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015] của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư... lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 30/11/2019.</ref>
 
Trên một số văn liệu, kể cả bản "''Danh mục lưu vực sông nội tỉnh''", đã dùng tên ''[[Sông Con]]'' thay cho ''Sông Côn''.<ref name =qd341tnmt-sgnt >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-341-QD-BTNMT-Danh-muc-luu-vuc-song-noi-tinh-137249.aspx Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012] của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 1/04/2020.</ref>
 
== Dòng chảy ==
''Sông Kôn'' bắt nguồn từ vùng núi cao trên 1500 m ở phần bắc [[Sông Kôn (xã)|xã Sông Kôn]] giáp với huyện [[Nam Đông]] tỉnh [[Thừa Thiên-Huế]], với điểm cao nổi bật là ''Núi Mang'' cao 1708 m {{coord|16|3|26|N|107|49|3|E|type:waterbody_region:VN|name=Núi Mang}} <ref name=Bd50>Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ E-48-96-D và tờ D-48-12-B. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.</ref>.
 
Sông chảy về hướng nam, qua các [[Sông Kôn (xã)|xã Sông Kôn]], [[Jơ Ngây]], [[A Ting]] huyện [[Đông Giang]]. Đến thôn Tu Núc xã [[Ka Dăng]] thì chuyển hướng đông, sang vùng xã [[Đại Lãnh]] huyện [[Đại Lộc]]. Tại đây sông Kôn tiếp nhận dòng [[sông Vàng]], là sông cũng bắt nguồn từ phía đông huyện [[Đông Giang]].
 
Tại xã [[Đại Lãnh]] sông Kôn đổ vào [[sông Vu Gia]].