Khác biệt giữa các bản “Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Tham khảo ===
{{Refbegin}}
* Jowett, Philip. (2013) ''China's Wars: Rousing the Dragon 1894–1949'' (Bloomsbury Publishing, 2013).
* Li, Xiaobing. (2007) ''A History of the Modern Chinese Army'' [https://books.google.com/books?id=svBt-hzD53AC excerpt]
* <span class="citation book">George F. Botjer (1979). [https://books.google.com/?id=rtAXAAAAMAAJ&q=chahars+1919&dq=chahars+1919 ''A short history of Nationalist China, 1919-1949'']. Putnam. tr.&nbsp;180.</span><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATrung+Hoa+D%C3%A2n+qu%E1%BB%91c+%281912%E2%80%931949%29&rft.au=George+F.+Botjer&rft.aulast=George+F.+Botjer&rft.btitle=A+short+history+of+Nationalist+China%2C+1919-1949&rft.date=1979&rft.genre=book&rft.pages=180&rft.pub=Putnam&rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2F%3Fid%3DrtAXAAAAMAAJ%26q%3Dchahars%2B1919%26dq%3Dchahars%2B1919&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>
</div>
{{Refend}}
 
== Đọc thêm ==
Người dùng vô danh